Tomáš Škvarenina 1 - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Tomáš Škvarenina z Partners Group SK, nám porozprával o dôležitosti finančného plánovaniaDnes sme u nás privítali Tomáša Škvareninu z Partners Group SK, ktorý nám porozprával o dôležitosti finančného plánovania a o tom kde, ako a s kým môžeme takýto finančný plán zrealizovať.

ČO JE TO FINANČNÝ PLÁN?
Finančný plán je unikátny produkt našej spoločnosti. Je to komplexný a detailný súhrn všetkých vašich životných potrieb spolu s odborným finančným návodom, ako ich dosiahnuť. Dal by sa nazvať aj veľkým upratovaním všetkých vašich finančných a životných zdrojov.
Finančný plán sa mení spolu s vami, neustále sa k nemu so svojím finančným odborníkom z PARTNERS GROUP SK vraciate a prispôsobujete ho aktuálnej životnej situácii tak, aby fungoval čo najlepšie.

NA ČO SLÚŽI FINANČNÝ PLÁN?
- na zabezpečenie príjmu
- na zabezpečenie bývania
- na zabezpečenie detí a rodiny
- na zabezpečenie majetku
- na zabezpečenie slušného dôchodku
- na zhodnocovanie aktív
- na vytvorenie finančnej rezervy

AKO VYTVÁRAME FINANČNÝ PLÁN?
Najskôr dôkladne analyzujeme vašu finančnú kondíciu. Zisťujeme vaše životné potreby, ciele, záujmy.
- Zistíme vaše ciele a zoradíme ich od najdôležitejších po menej dôležité
- Analyzujeme aktuálny stav majetku a finančného portfólia
- Analyzujeme možnosti vyplývajúce z finančného toku


Návrat na obsah