Sviečka za nenarodené deti - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Sviečka za nenarodené deti - 16. ročník

Každoročná kampaň, ktorú pripravuje Fórum života už 16 rokov. Jej cieľom je v období Pamiatky zosnulých myslieť na deti, ktoré sa z rôznych dôvodov nenarodili. Tento rok sa kampaň sústreďuje na tých, ktorých sa akýmkoľvek spôsobom dotkol spontánny potrat. Koordinátorka kampane Anna Siekelová: „Je medzi nami mnoho rodín poznačených tým, že prišli o vytúžené dieťatko pri spontánnom potrate, a hoci mnohokrát ide o ľudí, ktorí zveria svoju bolesť Bohu a usilujú sa s ňou vysporiadať v kresťanskom duchu, sú to situácie, s ktorými sa vyrovnávajú veľmi dlho a komplikovane. Aj im je venovaný projekt Sviečka za nenarodené deti.“

Návrat na obsah