Ozveny a ozvy - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Ozveny a ozvy (Bachelard a jeho čítanie básnikov)

Tretia lekcia Školy pomalého čítania, písania a premýšľania, ktorú vám vďaka Fondu na podporu umenia, Nadácii Orange a Knižnici Bratislava - Nové Mesto prinášajú Nadácia Cvernovka a Kabinet pomalosti.

Hosť: Anton Vydra - redaktor, v .týždni má na starosti Knižnicu a Eseje; vyberá, pripravuje a píše texty, ktoré by mali pôsobiť rovnako silno ako fotografie. Prednášal filozofiu vysokoškolákom (napríklad Akademické písanie, Kritické čítanie, Dejiny filozofie 19. a 20. storočia, Francúzska filozofia vedy). Napísal štyri knihy - práve mu vychádzajú publikácie o Štefánikovi a Tatarkovi - a uverejnil množstvo filozofických štúdií v domácich i zahraničných časopisoch. Je tiež prekladateľ a editor.

Téma: Francúzsky filozof Gaston Bachelard tvrdieval, že dnešní filozofi sa musia učiť u básnikov. Bachelard patril medzi najväčších čítačov spomedzi filozofov 20. storočia. Popri filozofii vedy (najmä fyziky a chémie) sa venoval aj svojrázne pochopeným poetikám, ktoré boli jeho filozofickými psychoanalýzami ľudského myslenia. Čo si všímal v poézii? A prečo sa zaoberal aj málo známymi autormi? Ako čítal Bachelard básnikov?

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky