Finančná abeceda - Matúš Gedaj - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aké výhody a nevýhody má investičné životné poistenie?Aké výhody a nevýhody má investičné životné poistenie? Matúš Gedaj z  Pertner Group SK sa vo Finančnej abecede venoval práve týmto témam.

Ako si vybrať správny typ poistenia?
Ak už vieme, ktorá poisťovňa je pre nás tá správna, môžeme sa zamerať na výber konkrétneho produktu. Mali by sme zvážiť hlavne možnosť variability produktu z dlhodobého hľadiska, pretože náš život sa bude neustále meniť a poistenie si nekupujeme na pár rokov, ale na celý život. Treba teda zvážiť či už výnosnosť, prípadne riziko, ktoré sa vzťahuje na sporiacu zložku. Rozlišujeme 3 základné typy životného poistenia a to kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie a rizikové poistenie. Základný rozdiel je v tom, že pri kapitálovom poistení má klient dopredu stanovený výnos, v momentálnom období sú však tieto zmluvy zhodnocované iba výnosom 1,9% a sú trochu menej variabilné. Investičné životné poistenie nám naopak poskytuje aj možnosti vyššieho výnosu v závislosti od navolenej investičnej stratégie a taktiež vyššiu variabilitu pripoistení počas života. Rizikové poistenie je málo využívaná forma poistenia, ktorá kryje iba riziká, bez akejkoľvek formy sporenia. Finančný odborník na základe analýzy vašich financií zistí, aký typ poistenia je pre vás najvhodnejší.

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky