Ozveny a ozvy - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Prednáška: Marie Fulková

Učenie z umenia: Metafora túlavého psa a prelínanie kultúr v edukačnom programe k výstave japonského umenia
Prednáška sa bude zaoberať vzťahmi medzi doménami výtvarného umenia a jeho pedagogickými transformáciami. Z kultúrno-antropologického a didaktického uhla pohľadu predstaví možnosti prechodov a prelínania medzi diskurzívnymi vrstvami vybraných edukačných programov a transkultúrnymi prenosmi pedagogických prístupov.
Marie Fulková pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prednáška sa koná vďaka finančnej podpore Vyšegrádskeho fondu ako súčasť kurzu Galerijná a múzejná edukácia vo vyšegrádskom regióne Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky