Finančná abeceda - Juraj Okoličány - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Juraj Okoličány zo spoločnosti Partners Group SK nám porozprával o poistení.Jednou z možností ako si zabezpečiť svoj príjem je aj poistenie. O poistení a jeho rizikách sme sa porozprávali s Jurajom Okoličánym z Partners Group SK.

Jedným z najväčších rizík spojených so zabezpečením finančnej stability každej domácnosti je strata príjmu. Či už ide o dočasnú neschopnosť pracovať, čiže práceneschopnosť, alebo úplnú stratu schopnosti pracovať, teda invaliditu, vznik neočakávanej udalosti takýchto rozmerov môže byť pre chod domácnosti mimoriadne kritický.
Riešením je pokrytie týchto rizík prostredníctvom vhodne nastaveného životného poistenia, ktoré vám pomôže vykryť rozdiel medzi príjmami a výdavkami práve v čase, keď dôjde k náhlemu poklesu príjmu. Vychádzajúc z dôslednej analýzy vašej aktuálnej finančnej situácie vám odporučíme nízkonákladové poistné produkty, ktoré v maximálnej možnej miere ochránia nielen vás, ale v konečnom dôsledku aj celú vašu rodinu.

Návrat na obsah