Cvičenia na uvoľnenie stresu - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Pravidelné večerné "Cvičenia na uvoľnenie stresu"

Zážitkové večerné stretnutia s terapeutickou dvojicou Tomáš Fodor a Markéta Ferstová. Tomáš Fodor študoval v anglickom Croydon Hall, absolvoval výcvik u jedného z najskúsenejších učiteľov bioenergetiky - Johna Hawkena a niekoľko rokov pracoval ako jeho asistent. Po návrate na Slovensko sa venuje psychosomatike a holistickej terapii, vedie kurzy zamerané na objavovanie osobného potenciálu človeka. O Markétke sa dočítate na www.rebirthing.sk

Cvičíme v malej skupinke (max 12 osôb), každý podľa svojich možností, cvičenia nie sú zameraná na výkon. Zohľadňujeme individuálne potreby zúčastnených. Cvičenie otvára "Psychosomatická rozcvička", pri ktorej sa naladíme na svoje telo, uvedomíme si jeho stav a celí sa pekne ponaťahujeme.

Nasleduje cielený blok - cvičíme vždy minimálne jeden psychosomatický cvik, prípadne doplnený meditáciou. Cvičenie uzatvára spoločné zdieľanie zážitkov v kruhu.

Prínosy týchto jednoduchých cvičení
– odstraňujú bloky v tele a umožňuje tak voľný tok životnej energie
– vedú k vedomému prežívaniu prítomného okamihu
– harmonizujú spolu telo, myseľ a emócie
– napájajú na osobný vnútorný zdroj a zvyšuje tak hladinu energie
– pracujú so “zasunutými” emóciami a dávajú priestor k ich vyjadreniu
– prehlbujú kontakt so sebou samým i s druhými ľuďmi
– zvyšujú slobodu spontánneho prejavu
– učia láskavému prístupu k sebe samému

Pre koho sú cvičenia vhodné?
Cvičenia sú vhodné pre každého, kto chce byť v dobrom, optimálnom kontakte so svojím telom, mysľou a emocionalitou. Pre každého, kto chce aktívne odbúravať stres a pracovať na svojich témach.

Čo Vás na kurze čaká ?
– vytvorenie bezpečného priestoru a základných pravidiel pre prácu v skupine
– vysvetlenie psychosomatických princípov a metód
– aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
– priestor na otázky a analýzu zážitkov
– hravý, zážitkový spôsob učenia sa

Budeme pracovať s týmito témami:
- detské traumy, ktoré vytvárali naše životné vzorce energie
- porozumenie vzorcom a potrebám svojej charakterovej štruktúry
- byť si vedomý svojich pocitov a vyjadrovať ich adekvátnym spôsobom
- vedieť čo chcem a čo nechcem a vyjadrovať to bezpečne a s rešpektom
- zvyšovanie svojej energetickej úrovne, živosť a citlivosť k životu
- uzemnenie, stáť na svojich vlastných nohách
- plynúť s životom skôr ako s ním bojovať
- schopnosť byť prítomný a zostať v kontakte s druhým
- porozumenie fenoménu odporu - ako ho používať, ako sa skrze neho dostať
- ako pracovať energeticky a fyzicky s pozitívnou aj negatívnou projekciou
- svalový pancier, core energetics, energia a charakter.
- pamäť tela, regresia
- dôležitosť dychu, Reichove a ďalšie metódy dychu

Používame špeciálne cvičenia na obnovenie voľného prúdenia životnej sily telom. Daľej spojenie a kontakt so zemou prostredníctvom panvy, nôh a chodidiel. Aby bol organizmus schopný "ustáť" silný energetický náboj a silné vybitie (energetické vyjadrenie emócií), musí byť telo dobre uzemnené (mať silný podporný kontakt so zemou). Ďalšie typické cvičenia sú expresívne a katarzné techniky. Sú terapeuticky žiaduce, pretože umožnia opustiť svoju obvyklú kontrolu a uvoľniť veľké množstvo energie.

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky