Bratislava 1918-2018 - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Bratislava  1918  – 100 –  2018

Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a 25. výročia vyhlásenia Bratislavy za Hlavné mesto Slovenskej republiky.

Dve kolekcie fotografií poskytujú pohľad na Bratislavu v čase prvej republiky a dnes. Zachytávajú  vybrané architektonické stavby a pamiatky v súdobej podobe a ako ich možno vidieť v Bratislave v súčasnosti.

Fotografie zabezpečila Bratislavská organizácia cestovného ruchu v spolupráci s autorom fotografií Alanom Hyžom a Mestským múzeom mesta Bratislava, ktoré poskytlo pôvodné fotografie Bratislavy zo svojich zbierok.

Kedy: 1.júl – 31. júl 2018
Kde: Hviezdoslavovo námestie – za sochou Hviezdoslava smerom na Rybné námestie

Návrat na obsah