Bibracte - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Výstava - Bibracte - Bratislava

Výstava predstaví výsledky bilaterálneho francúzsko-slovenského archeologického projektu z rokov 2016 a 2017, ktorý sa zaoberal porovnávaním a vzťahmi Bratislavy a Bibracte, dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk v 1. storočí pred Kr., s Rímskou ríšou, na príklade novoobjavených architektúr vykazujúcich rímske stavebné techniky, ktoré úplne menia pohľad na historický vývoj v závere doby laténskej v strednej Európe.

Nosnou témou výstavy bude bilaterálny projekt medzi Bratislavou a Bibracte - Kontakty s juhom na periférii Rímskej ríše v 1. storočí pred Kr., porovnanie dvoch hlavných opevnených sídlisk Bratislavy a Bibracte na príklade nálezov architektúr.

Projekt sa zaoberal porovnávaním a vzťahmi dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk v 1. storočí pred Kr. s Rímskou ríšou na príklade objavených architektúr vykazujúcich rímske stavebné techniky. V Bratislave boli archeologickým výskumom na Bratislavskom hrade v rokoch 2008 – 2014 objavené v laténskom prostredí unikátne monumentálne architektúry spolu s hnuteľnými nálezmi rímskeho charakteru, ktoré úplne menia pohľad na historický vývoj v závere dobe laténskej v strednej Európe. Výsledky projektu budú odprezentované formou posterov, 5 za SK a 6 za FR.

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky