Adam Šakový - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Adam Šakový ★ Roh

„Roh", je názov výstavy Adama Šakového (*1987, Zvolen) – jedného z najvýraznejších predstaviteľov mladej maľby, ktorí sa na slovenskej výtvarnej scéne začali objavovať a presadzovať v poslednom desaťročí. Absolvent ateliéru Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave si za tento pomerne krátky čas stihol vyformovať jasný a signifikantný výtvarný prejav, ktorý naďalej kultivuje a rozvíja.

Tvorba Adama Šakového už od jeho študentského obdobia pomerne analyticky skúma vlastnosti média maľby a jej možnosti manipulácie skutočnosti. Pôvodný interes autora o vytváranie ilúzie v jeho dielach, pre ktoré využíval fotografiu ako predobraz, naďalej ostáva. Mení sa však zámer vytvárania pochybnosti, a teda o aké médium sa jedná (fotografia alebo maľba). Vizuálnu hru s pozornosťou recipienta už konštituuje trochu inak – nejde už o obraz ako priestor pre imagináciu 3D reality, naopak, sploštením – posunutím maľby do jej pravej povahy takmer okamžite nastáva strata ilúzie, a to doslova. Celé toto zdanlivo výlučne formálne pole výskumu média maľby sa pritom už tradične deje na pozadí koncepčne vystavanej významovej roviny.

Tematická výstavba malieb prezentovaných na výstave Roh v sebe (už azda programovo) nesie problematické ambivalentné čítanie, kedy vizuálne informácie naznačujú prítomnosť niečoho, čo je možné skôr tušiť, než priamo vidieť.

Okrem toho komunikuje autor aj tézy existencionálnejšieho charakteru. „Rohové maľby“ otvárajú (súčasne aj uzatvárajú) myšlienkové pole obrazotvornosti – nabádajú k vnímaniu bezvýchodiskovej situácie – cesty, ktorá nikam nevedie. Súčasťou výstavy je aj triptych príjemne pôsobiaceho západu slnka, ktorý však narúša drevené „vitrínové“ orámovanie obrazov. To z nich robí už len akési kulisárske pozadie, navodzujúce pocit absencie, čím zároveň (v súvislosti s vyššie zmieneným) posúva možnosti recepcie.

Adam Šakový naďalej potvrdzuje svoju výnimočnosť, keď prostredníctvom formálnych výskumov zároveň ukazuje aj ideovú stránku veci.

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky