Rozprávky zo žltej električky - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Bratislavské rozprávky – Rozprávky zo žltej električky

Knižná publikácia od autora Vlada Schwarza s názvom Rozprávky zo žltej električky je piata v poradí z edície Bratislavské rozprávky. Občianske združenie Bratislavské rožky vydáva knižnú edíciu od roku 2012.
Partnerom vydania je Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Publikácia je prvou v novej „technickej edícii“, ktorej cieľom je priblížiť detským čitateľom už neexistujúce technické, priemyselné a dopravné prvky Bratislavy. Jej cieľom je tiež pripomenúť veľmi zaujímavé dopravné spojenie dvoch blízkych dunajských metropol v období rokov 1914 – 1935.
V roku 2014 uplynulo 100 rokov od zahájenia prevádzky Viedenskej električky medzi Bratislavou a Viedňou. Dnešní Bratislavčania si toto spojenie pamätajú už len zo spomienok svojich starých rodičov, starých fotografií, prípadne z článkov v mediách.
Viedenská električka bola v čase svojej existencie neoddeliteľnou súčasťou obrazu vtedajšej Bratislavy. Predstavovala jeden z jej identifikačných znakov. Po technickej a dopravnej stránke išlo o dopravný systém, ktorý svojím riešením v sebe zahŕňal prvky vlakovej a električkovej prevádzky, čo na tú dobu bolo ojedinelé riešenie.
Dej knihy sa odohráva v období po roku 1920, keď už bola Bratislava súčasťou ČSR a Petržalka jej najbližším predmestím. S Bratislavou ju spájala práve Viedenská električka. Ide o historické obdobie mesta, kedy sa tu prelínali tri jazykové etniká tvoriace prirodzený kolorit mesta Bratislava a jeho blízkeho okolia. Vtedajšia Petržalka s jej priemyselným zázemím a stavbami industriálneho charakteru zo začiatku minulého storočia bola vtedy neodmysliteľnou súčasťou vtedajšieho najbližšieho zázemia mesta. Trať Viedenskej električky viedla v ich blízkosti.

Knihu predstaví: Mgr. Timotea Vráblová, literárna vedkyňa, Ústav slovenskej literatúry SAV
Hostia: Peter Martinko, Roman Delikát, Michal Milata (Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o. z.)

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky