Re_think Fashion - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Re_think Fashion

Ateliér odevného dizajnu Katedry textilnej tvorby, Vysokej školy výtvarných umení (KTT VŠVU) v Bratislave pod vedením prof. Júlie Sabovej akad. mal. sa profiluje ako moderné výučbové a výskumné pracovisko s bohatou materiálovou a technologickou infraštruktúrou. Okrem vzdelávania v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa na katedre realizujú aj početné výskumné úlohy. Praktický umelecký výskum doktorandov dopĺňa v rámci výskumného projektu KEGA aj teoretický a na dizajn orientovaný výskum širších súvislostiach postavenia módy v rámci priemyselnej výroby, marketingu a spoločnosti ako takej. V rámci výstavného projektu by sme radi prezentovali práve všetky tieto na katedre realizované polohy súčasného výskumu v oblasti odevného/textilného dizajnu. Ide teda o prezentáciu doktorandských autorských kolekcií ako aj o prezentáciu výstupov teoretického výskumu.

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky