Posthumánna Transgrafika - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Posthumánna Transgrafika: Lukáš Freytag - Vo Vlastnej Koži

V štvrtej zo série výstav Posthumánna Transgrafika sa vám predstaví Lukáš Freytag výstavou s názvom VO VLASTNEJ KOŽI. Autor sa zaoberá tvorbou voľnej grafiky, ilustrácie a tiež aj tvorbou komiksu. Pracuje najmä v tradičných grafických technikách, kresbe, no tiež aj v digitálnych médiách. Názov výstavy VO VLASTNEJ KOŽI odkazuje na spôsob tvorby jednotlivých grafických listov, v ktorých vychádza tak ako formálne zo svojho tela, ktoré priamo transformuje do jednotlivých kompozícií, tak aj obsahovo zo svojich myšlienok a úvah tvoriacich jednotný expresívno-surreálny obraz. Prostredníctvom určitých fragmentov, ktoré autor čerpá z reality, sa vo svojich grafických listoch pokúša o vytvorenie symbolov, čím dáva určitú správu o sebe.
Projekt Posthumánna Transgrafika predstavuje v sérii piatich samostatných výstav tvorbu Filipa Bandurčina, Martina Englera, Lukáša Freytaga, Dávid Marcina a Martina Schwarza.
Názov výstavy je potrebné vnímať ako akýsi druh satiry, ktorá priamo reaguje na niekedy až absurdné škatuľkovanie individuálnych prejavov vo výtvarnom umení. Autori sa aj napriek tomu, že sa ich výtvarný prejav formuje a je v podstate ešte len na začiatku sami zaškatuľkovali do groteskne komplikovanej kategórie, ktorá hádam ani nemusí existovať. Piatich autorov, ktorí sa vo svojej tvorbe snažia o patričný nadhľad spojený so silným uchopením ideí, spája záujem o tradičné i digitálne grafické techniky a naratívne postupy vo výtvarnom prejave.
2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky