Nevidené mestá - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ÚVOD > BRATISLAVA PODUJATIA
Crisia Miroiu - Nevidené mestá, Popretie

Nevidené mestá
Séria Unseen Cities (Nevidené mestá) skúma spôsob, akým vnímame krajinu, ponára sa do vzťahu medzi fyzickou realitou, ktorú možno vidieť voľným okom, krajinou, ktorú vidíme cez objektív, a napokon krajinou zachytenou na fotografii.
Posledné fotografie série predstavujú nepoznaný pohľad na vybrané krajiny, pretože v rámci jedného obrazu kombinujú rôzne vizuálne reprezentácie toho istého fyzického priestoru. Preto spájajú rôzne spôsoby videnia krajiny a vytvárajú obraz, ktorý možno vidieť len na obrazovke alebo ako print.
Začala som s akoby 35 mm fotografiou krajiny, potom som použila viaceré efekty, skreslenie profilu šošoviek, chromatické aberácie a transformácie. Identifikovala som niekoľko spôsobov, ktorými sa mení vzhľad krajiny vďaka rôznym šošovkám, ohniskovým vzdialenostiam atď. A vybrala som z nich tie najpozoruhodnejšie, ktoré budú súčasťou finálnych obrázkov.
Práve preto je napodobenina 35 mm fotografie krajiny najbližšia tomu, čo by sme videli voľným okom. Vzhľad krajiny meniaci sa spolu s objektívmi je dosiahnutý deformáciou profilu a transformáciou šošoviek. Ale to, čo v konečnom dôsledku umožňuje zdôrazniť tieto deformácie tak, aby sa dali porovnať s pôvodnou fotografiou, je obrazovka (alebo print).

Popretie
Táto séria bola inšpirovaná tromi náhodne nájdenými fotografiami slávnostného obeda rodiny v komunistickom Rumunsku (moja rodná krajina).
Séria spochybňuje klasické vnímanie fotografie ako nástroja na zachytenie reality a fotografa ako strážcu pravdy. Skúma priestor medzi realitou a jej reprezentáciou, a tiež rolu fotografa. Znovuobjavovanie starých rodinných fotografií, ktoré boli uchovávané ako materiálne objekty; tvorenie nových, digitálnych; tento projekt skúma „materiálny“ a „virtuálny“ potenciál oboch možností. Pomocou podobných procesov reprodukcie skúša ich schopnosť zobrazovať. Projekt sa snaží dať znova význam priesečníku medzi fotografiou, reprodukovateľnosťou a umeleckým prejavom, čím naznačuje novú interpretáciu fotografie ako prostriedku reprezentácie.

2018 © RÁDIO VIVA MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky