Lotz Trio - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Lotz Trio

Skladateľ Juraj Družecký, respektíve Jiří Družecký pochádzal z Čiech, slúžil v armáde ako bubeník a pištec, potom putoval cez Slovensko aby napokon umrel v Budapešti. Jeho bratislavský pobyt bol pre utváranie jeho skladateľského profilu najvýznamnejšou etapou. Pohotovo reagoval na revolučný výdobytok v oblasti nástrojárstva – na zrod basetového rohu, predchodcu klarinetu. Hugolín Gavlovič bol síce vysvätený za kňaza, pľúcne traumy mu však bránili v aktívnej kazateľskej aktivite. Jeho „opus magnum“, Valaská škola, mravúv stodola je kolekciou láskavých „kázní“, vedených v múdrosti a v pastierskom duchu.

Lotz Trio
Róbert Šebesta basetový roh I.
Ronald Šebesta basetový roh II.
Sylvester Perschler basetový roh III.
Silvester Lavrík umelecký prednes
Juraj Družecký a Hugolín Gavlovič – hudba a slovo slovenského klasicizmu kriticky hrané a čítané v 21. storočí
Juraj Družecký
Hugolín Gavlovič
Divertissement pour trois Cor de Basset (tematický výber)
Valaská škola mravúv stodola

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky