Kde predávať Handmade - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Kde predávať Handmade?

Patríte medzi šikovných a kreatívnych ľudí, ktorí by radi podnikali prostredníctvom vlastnoručne robených výrobkov? Pripravili sme pre vás inšpiratívny seminár, pod vedením lektorky Petry RUSNÁKOVEJ, prostredníctvom ktorého zistíte viac o portáloch zameraných na handmade tvorbu a predaj. Čím sú jednotlivé portály odlišné? Aké sú ich výhody či nevýhody, a kde by bolo vhodné predávať práve váš výrobok? Všetky otázky, týkajúce sa vášho budúceho handmade podnikania, budú vítané. ☺

Kto je váš lektor?
Seminár bude viesť PETRA RUSNÁKOVÁ, ktorá nielen tvorí a predáva vlastnoručne robené výrobky, ale zároveň sa venuje aj podpore a vzdelávaniu budúcich handmade predajcov. Taktiež je autorkou ebookov „10 tipov, kde na internete predávať svoje handmade výrobky“ a „Zarábajte online predajom handmade výrobkov“.

Kedy?
16.8.2017, 17:00 -19:00

Kde?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava
Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj.
PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja. Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, sú v súčasnosti pripravované národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti je určená len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušnej Schémy pomoci de minimis v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú podujatia a/alebo iné služby SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto službách bude verejnosť včas informovaná.

Účasť je bezplatná.

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky