Hudba ako odpoveď - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Hudba ako odpoveď

MELOS-ÉTOS Medzinárodný festival súčasnej hudby, Bratislava má bohaté hudobné tradície. Melos-Étos sa realizuje ako bienále každý nepárny rok, spravidla v novembri, pričom počet koncertov sa pohybuje medzi 10 až 15. Garantom a hlavným organizátorom je Hudobné centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, dramaturgiu zostavuje festivalový výbor. Na príprave každého ročníka organizátori spolupracujú s radom kultúrnych inštitútov a inštitúcií doma aj v zahraničí. Koncerty prebiehajú v koncertných sálach, sakrálnych a divadelných priestoroch v Bratislave.
Dramatugia festivalu sleduje dve základné línie. Keďže Melos-Étos sa profiluje ako autorský festival, hlavný akcent je na prezentácii kvalitných diel, pričom minimálne polovica z nich sú slovenské premiéry. Festival dáva domácim autorom exkluzívne objednávky na napísanie diel, určených na premiérové uvedenie v rámci festivalových koncertov. Hosťami festivalu sa od jeho založenia stali o.i. György Ligeti, Henryk Mikołaj Górecki, Vinko Globokar, Erkki-Sven Tűrr, Krzysztof Penderecki, Zygmund Krauze, Arvo Pärt, Sofia Gubajdulina, Steve Reich, či Kaija Saariaho.
V rámci festivalu sa uskutočnil tiež rad seminárov a wokshopov s významnými zahraničnými skladatelmi a interpretmi, na ktorých sa zúčastňujú študenti hudobných odborov, skladatelia a interpreti.

Streda 8. 11. 2017 o 19:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Účinkujúci:
Štátna filharmónia Košice [Profil telesa] (SK)
Marián Lejava [osobný profil] – dirigent (SK)
Ondrej Veselý [osobný profil] – gitara (SK)
Diela:
Lukáš Borzík [osobný profil] (1979)
Annuntiatio (2015)
Oľga Kroupová [osobný profil] (1966)
Eo ipso pre gitaru a orchester (2011)
premiéra
Diela:
Valentin Silvestrov (1937)
Symfónia č. 8 (2013)
Andantino. Adagio
Moderato. Allegro assai. Maestoso
Intermezzo (Andantino)
Andante. Allegro assai. Allegretto. Andante
Moderato. Allegro vivace
(ohne Angabe)

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky