Festival súčasného umenia DOM 2017 »YOU ARE HERE« - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Festival súčasného umenia DOM 2017 »YOU ARE HERE«

DOM 2017 (D-ielo O-tvorené M-iestu) je 3-dňový festival súčasného vizuálneho umenia so sprievodnými podujatiami. Počas tretieho ročníka sa predstaví 18 vizuálnych umelcov, hudobníkov a performerov zo Slovenska i zahraničia. Festival DOM sa odlišuje od klasickej výstavnej koncepcie a inklinuje k nomádskej, procesuálnej a periférnej prezentácii súčasného umenia – mimo centrum mesta.
»YOU ARE HERE« sa tematicky venuje pohybu a transferu – fyzickému i virtuálnemu. Odkazuje k mapám a GPS súradniciam. Reflektuje dobu rýchleho premiestňovania sa a poukazuje na multiplikáciu vedomia, keď dokážeme byť “prítomní” na niekoľkých miestach a úrovniach súčasne. Výsledkom týchto virtuálnych ciest a množení je zdeformovaný vzťah jednotlivca k reálnemu časopriestoru. Nekonečnosť alternatív a interpretácií dnešnej doby spôsobuje fragmentárne a odcudzené vnímanie jednotlivca.
Trajektória realizácie 3. ročníku taktiež nie je jednoduchá a priama, práve naopak, je meniaca sa v procese, priestore a čase. Festival DOM 2017 sa mal pôvodne uskutočniť na periférii mesta – v bratislavskom Zimnom prístave v galérii HotDock. Jednotliví umelci, účinkujúci i kurátorky festivalu na toto územie a priestor galérie reagovali site a time specific. Festival sa však krátko pred svojím začiatkom musel nútene presťahovať do iných alternatívnych priestorov. Tento presun bol z organizačného hľadiska nevyhnutný a stal sa veľkou výzvou pre umelcov i kurátorky, aby »YOU ARE HERE« prekoncipovali a adaptovali do nového priestoru s úplne odlišným charakterom.
Jedinečným zážitkom pre festivalového diváka naďalej (napriek zmene miesta konania festivalu) ostáva virtuálna realita spojená so súčasným tancom DUST od Márie Júdovej a Andreja Boleslavského. Tému pohraničných vojenských stavieb a vlastenectva zase otvorí médiami pretriasaný projekt Bunker Kunst Ondřeja Bělicu. Mário Kastelovič pre festival pripravuje kritickú živú plastiku o virálnej ľudskosti a úprimnosti, v ktorej glosuje komunikačné vládne stratégie. Ironické postinternetové videá, ktoré komentujú virtuálny svet a popkultúru, odprezentuje na festivale Eden Mitsenmacher, mladá Američanka s izraelskými koreňmi žijúca v Holandsku. DOM 2017 bude obohatený aj o videomapping na tému nekontrolovateľného toku dát od Jána Kršku. Diváci si toto dielo budú môcť pozrieť aj v rámci festivalu Biela noc (v sobotu 7. 10. 2017). Ďalším zaujímavým zážitkom bude polnočný koncert skupiny Čisté Tvary s VJ projekciou Mariána Vredíka, ktorý bude taktiež prebiehať počas sobotňajšej Bielej noci.

Program
Piatok 6. 10.
20.00 – 21.00 otvorenie festivalu – vernisáž výstavy
20.00 – 01.00 Adriána Vančová (SK): Hommage to Caótica Ana I. performance (v časových blokoch)
20.30 – 00.00 Mário Kastelovič (SK): Refreš červeného líca I. živá plastika/performance (v časových blokoch)
20.00 – 01.00 Ján Krška (SK): Lineárne formy kontinuity vo virtuálnom priestore I. videomapping
21.00 – 22.00 Jakub Roček (CZ) a Mikuláš Kříž (CZ): Duotone videoprojekcia + live performance
22.00 – 01.00 Binarized/Attempt (CZ) Drum & Bass, Dubstep

Sobota 7. 10.
20.00 – 21.30 séria komentovaných prehliadok a otvorených diskusií
20.00 – 00.00 Mária Júdová (SK) a Andrej Boleslavský (SK): DUST interaktívna VR inštalácia
20.00 – 02.00 Adriána Vančová (SK): Hommage to Caótica Ana II. performance (v časových blokoch)
20.00 – 02.00 Ján Krška (SK): Lineárne formy kontinuity vo virtuálnom priestore II. videomapping v rámci Bielej noci

22.00 – 00.00 Mário Kastelovič (SK): Refreš červeného líca II. živá plastika/performance (v časových blokoch)
00.00 – 1.30 Čisté Tvary (SK) a Marián Vredík (SK) hudobný koncert + VJ

Nedeľa 8. 10.
14.00 – 16.00 individuálne komentované prehliadky
17.00 ukončenie festivalu

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky