4.Pešia Rusovce - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
4. Pešia: Rusovce

V nedeľu očakávajte absolútnu vlastivednú novinku! Spolu s miestnym historikom pánom Mallineritsom nakukneme do niekdajšieho zadunajského mestečka Rusovce a jeho tajomstiev. Neobídeme miestne drobné sakrálne pamiatky, zaujímavé ľudové domy, tajomný spustnutý zámocký park plný pozoruhodných stavieb a príbehov, zaniknutú židovskú históriu i zabudnutú minulosť nedávnej mnohonárodnosti. Záver nás čaká pri múzeu rímskeho mestečka Gerulata, ktoré môžete po skončení navštíviť. Rusovcami nás prevedú Ivor Švihran a Jozef Mallinerits.
2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky